Geografi

Gustavia är huvudort på den lilla ön Saint Barthelemy, vilket vittnar om att den mellan åren 1784-1878 tillhörde Sverige. Ön har en storlek på cirka 25 kvadratkilometer och är belägen i ögruppen Små antillerna i västindien. Till vilket land hör den idag?

Frankrike

Musik

Vilken klassisk kompositör föddes 1685 i Eisenach, dog 1750 i Leipzig och skrev bland mycket annat de så kallade Goldbergvariationerna?

Johann Sebastian Bach