Allmänt

I millimeter, hur bred är en VHS-kassett?

188

Vetenskap

Hur många månar har Jupiter?

63