Allmänt

I hur många stift är svenska kyrkan indelad?

13

Musik

Vilken person har skrivit sången som börjar med textraden ”Pappa kom hem”?

Evert Taube