Bokcitat

”Det är en allmänt erkänd sanning att en ogift man som äger en stor förmögenhet måste vara i behov av en hustru.”

Jane Austen, Stolthet och fördom.

Moviequote

Från vilken film med premiär 1995, är citatet ”If you kill him, he wins!” hämtat?

Seven