Om Hulabeck Mediabyrå

Hulabeck Mediabyrå anordnar diverse tävlingar, men erbjuder också tjänster inom webbutveckling, språkstöd och allehanda IT-tjänster. Byrån har funnits sedan 2010 och har hela tiden haft inriktning mot digital kommunikation och webblösningar. Främst används HTML, CSS, Javascript, Php och MySql för att skapa väl fungerande lösningar, men verksamheten anpassas beroende på behov och den tekniska utvecklingen.
Det finns även kompetens inom grafisk produktion, från mindre reklamblad till renodlade fackböcker. Förutom två egenproducerade fackböcker har jag jobbat med att producera kundtidningar, reklamblad, tidningsbilagor o dyl.
Hulabeck Mediabyrå kan även ordna utbildningar inom Php, mySql, javaScript, React, Apache, OpenOffice, Wordpress och ev andra områden inom IT.

Den här webbplatsen använder sig av säker anslutning (https/SSL) för att skydda användarnas integritet och alla bilder används enligt Creative Commons-licenser, alternativt är byråns egna.


Hulabeck Mediabyrå
Att: Hans Andersson
Björcksgatan 68a
416 51 GöTEBORG
Tel +46 731 51 01 71
hans.andersson@hulabeck.se