Historia

Vad utgjorde grunden i den handel och spekulation som förmögna holländare höll på med under 1630-talet, vilket enligt historikern Peter Englund utgör den första spekulationsbubblan i historien?

Tulpaner

Litteratur

Vad är efternamnet på författaren till dikten som börjar med frasen ”Ring klocka, ring.”?

Tennysson